Οδηγίες Συμμετοχής

H Cerved Property Services παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους αγοραστές – ιδιώτες, εταιρείες και θεσμικούς επενδυτές – σχετικά με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Η εταιρεία, πιο συγκεκριμένα παρέχει πλήρη ενημέρωση και πληροφόρηση για τα ακίνητα που εκτίθενται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr αλλά και σαφείς οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή στη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, η οποία πλέον προσφέρει διαφάνεια και ασφάλεια στους συμμετέχοντες. 

Το δυναμικό μας, αποτελούμενο από επαγγελματίες με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και πολυετή εμπειρία στον τομέα, θα συνδράμει επιπλέον σε κάθε βήμα για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών που απαιτούνται όπως: 

1)Εγγραφή και Σύνδεση στην πλατφόρμα πλειστηριασμών e-auctions

2)Αίτηση συμμετοχής και συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών

3)Υποβολή προσφορών κατά τη διάρκεια διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

4)Ενέργειες μετά τη λήξη του πλειστηριασμού,

α) σε συνεργασία με το συμβολαιογράφο, είτε σχετικά με την επιστροφή της εγγύησης είτε σχετικά με τη διαδικασία κατακύρωσης του ακινήτου στον πλειοδότη και τη σύνταξη της κατακυρωτικής έκθεσης η οποία αποτελεί τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου

β)σε συνεργασία με το δικαστικό επιμελητή, σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες επίδοσης εγγράφων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποβολής και εγκατάστασης

γ)τεχνικός έλεγχος του ακινήτου και τακτοποίηση πιθανών αυθαιρεσιών από  εξειδικευμένους μηχανικούς προκειμένου το ακίνητο να καταστεί μεταβιβάσιμο

δ)συλλογή απαραίτητων εγγράφων και επίλυση πιθανών ζητημάτων από τη νομική υπηρεσία με τελικό σκοπό τη χρήση, αξιοποίηση ή/και εκμετάλλευση του ακινήτου.

Στην ιστοσελίδα μας παρουσιάζονται πλειστηριασμοί ακίνητων των οποίων την προώθηση έχει αναλάβει αποκλειστικά η εταιρεία μας.

Μπορεί εύκολα κάποιος μέσω της σχετικής αναζήτησης να ενημερωθεί για το είδος του ακινήτου, την τοποθεσία, την τιμή του πλειστηριασμού, κλπ. Στη συνέχεια μπορεί  να εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάποιο συγκεκριμένο πλειστηριασμό, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας, λαμβάνοντας περαιτέρω ενημέρωση και καθοδήγηση για τη διαδικασία συμμετοχής  του σε αυτόν ή γενικότερα να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την απόκτηση κάποιου ακινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία συμμετοχής, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα του e-auction, πατώντας εδώ.

Ευχαριστούμε

Η φόρμα στάλθηκε με επιτυχία.
Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με περισσότερες πληροφορίες

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία