Όμιλος Cerved

Ο Όμιλος Cerved είναι ο μεγαλύτερος πάροχος πληροφοριών στην Ιταλία και ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς αξιολόγησης στην Ευρώπη.

Υποστηρίζει επιχειρήσεις, τράπεζες, ιδρύματα και ιδιώτες ώστε να προστατεύονται από κινδύνους και να αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο. Με μοναδικό πλούτο δεδομένων και αναλύσεων, ο Όμιλος Cerved παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψηφιακές πλατφόρμες για τη διαχείριση του κινδύνου και την υποστήριξη της ανάπτυξης με βάση τα δεδομένα. Μέσω της Cerved Credit Management Group βοηθάει το σύστημα να διαθέσει και να ανακτήσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ μέσω του Cerved Rating Agency προσφέρει αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, θέματα χρέους και αξιολογήσεις ESG.

Περισσότερα σχετικά με τη Cerved