Έρευνα και Ανάλυση

Η Εταιρεία μας επίσης εστιάζει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων που μας βοηθούν:

 • να παρακολουθούμε στενά την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη
 • να έχουμε απόλυτη γνώση για τις επικρατούσες συνθήκες
 • να καταγράφουμε τις τάσεις στην αγορά ακινήτων εκδίδοντας δείκτες και προβλέψεις σε τριμηνιαία βάση
 • να εκδίδουμε περιοδικές εκθέσεις για την πορεία της αγοράς ακινήτων, οι οποίες αποτελούν μια αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τα επιμέρους τμήματα του κλάδου.
 • να πραγματοποιούμε εξειδικευμένη έρευνα αγοράς για τους πελάτες μας
 • να διερευνούμε και να αξιολογούμε τις αναπτυσσόμενες αγορές

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στη Cerved Property Services επενδύουμε σε εξειδικευμένα εργαλεία για την αξιολόγηση εκτιμήσεων ακινήτων, αποτελεσματική διαχείριση ρίσκου, κατανόηση της αγοράς σε βάθος και την αναγνώριση νέων ευκαιριών.
Μέσω των ακόλουθων εργαλείων, η Εταιρεία μας σας προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση αλλά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκειμένου να μπορέσετε να διαμορφώσετε το στρατηγικό πλάνο σας και να λάβετε αποτελεσματικές αποφάσεις.

 • Περιοδικές εκθέσεις για την πορεία της αγοράς ακινήτων (ετήσιες, τριμηνιαίες και ειδικές εκδόσεις)
 • Οικιστικοί και Εμπορικοί Δείκτες, οι οποίοι σας βοηθούν:
  • στην παρακολούθηση της πορείας της αγοράς
  • στον προσδιορισμό τάσεων
 • Οι προβλέψεις σας παρέχουν κρίσιμη κατανόηση της αγοράς, προκειμένου:
  • να πραγματοποιηθούν προβλέψεις αξιών τόσο μεμονωμένων ακινήτων όσο και χαρτοφυλακίων
  • να διαμορφωθεί μια στρατηγική εξόδου
  • να υπάρχει υποστήριξη στην λήψη διοικητικών αποφάσεων
 • Δείκτης επενδυτικής τάσης  της αγοράς (Sentiment Index)
  • χρησιμοποιεί μακροοικονομικές μεταβλητές αλλά και της αγοράς ακινήτων προκειμένου να αποτυπώσει την τάση της αγοράς.
 • Αυτοματοποιημένο Μοντέλο Εκτίμησης (Automated Valuation Model – AVM) βασίζεται σε μια προσεκτικά δομημένη βάση δεδομένων προκειμένου να παράγει εκτιμήσεις για:
  • να παρακολουθεί τις αξίες χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ημερήσια/τριμηνιαία/εξαμηνιαία και ετήσια βάση
  • να λαμβάνονται αποτελεσματικές στρατηγικές αποφάσεις για μεμονωμένα ακίνητα και χαρτοφυλάκια
  • να πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις με δανειζόμενους για το πλάνο αποπληρωμής των υποχρεώσεων αυτών
 • Value at Risk μοντέλα (VaR models) τα μοντέλα VaR:
  • εξετάζουν πολλαπλά σενάρια, από 1-3 χρόνια, τιμών ακινήτων τόσο για ένα ακίνητο όσο και για μεγάλα χαρτοφυλάκια στην Ελλάδα. 
  • υπολογίζουν τα στατιστικά μέτρα για τη μεταβλητότητα των τιμών καθώς επίσης παρέχει στο χρήστη μια λεπτομερή ανάλυση της μέγιστης συνολικής απώλειας του χαρτοφυλακίου κάτω από ακραία σενάρια σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  • σας επιτρέπουν πελάτη να συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με το προφίλ τυχόν απώλειας αξίας του χαρτοφυλακίου σας με σκοπό τη αποτελεσματικότερη διαχείριση των κεφαλαίων σας.
Ευχαριστούμε

Η φόρμα στάλθηκε με επιτυχία.
Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με περισσότερες πληροφορίες

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία