ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία «Cerved Υπηρεσίες Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002296701000, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Έσλιν αρ. 7 & Αμαλιάδος αρ. 20, με Α.Φ.Μ.: 094158466 της Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής «εμείς», «μας» ή η «Εταιρεία») ως υπεύθυνη επεξεργασίας συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας, για να σας ενημερώνει για ευκαιρίες της αγοράς ακινήτων και να μοιράζεται μαζί σας νέα της Εταιρείας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

 

Τι δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και από ποιες πηγές τα συλλέξαμε;

Επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά και μόνο όσα δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορούμε να διατηρούμε επαφή μαζί σας, δηλαδή βασικά στοιχεία αναγνώρισης και επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση email, και σε ορισμένες περιπτώσεις την θέση εργασίας σας.

Έχουμε συλλέξει τα στοιχεία σας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με τη σχέση μας μαζί σας:

i. Είστε υφιστάμενος πελάτης ή έχετε υπάρξει πελάτης μας στο παρελθόν και έχουμε συλλέξει τα στοιχεία απευθείας από εσάς, ή

ii. Είστε υποψήφιος πελάτης και έχετε εκφράσει σε κάποιον συνεργάτη μας το ενδιαφέρον σας για αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων και έχουμε συλλέξει τα στοιχεία απευθείας από εσάς, ή

iii. Δραστηριοποιήστε ο ίδιος ή εργάζεσθε σε εταιρεία η οποία αναζητά ευκαιρίες ακίνητης περιουσίας στην αγορά και έχουμε συλλέξει τα στοιχεία από έναν δημοσίως διαθέσιμο επαγγελματικό κατάλογο, μητρώο ή ιστοσελίδα, ή

iv. Έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία λήψης newsletter της ιστοσελίδας μας.

 

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και με ποιες νομικές βάσεις;

Η Εταιρεία μας αναζητά διαρκώς τις καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες κάθε πελάτη μας ή άλλου ενδιαφερόμενου. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας ή εάν είστε ήδη πελάτης μας, αναζητούμε για εσάς καθημερινά τα ακίνητα που πληρούν τα κριτήριά σας και τα μοιραζόμαστε μαζί σας το συντομότερο, ώστε να μπορούμε πάντοτε να σας επιδεικνύουμε τις πιο συμφέρουσες προσφορές.

Δεσμευόμαστε να ενεργούμε πάντοτε με διαφάνεια και με σεβασμό προς τα δικαιώματα σας και όλες μας οι προωθητικές ενέργειες γίνονται σύμφωνα με το νόμο.

i. Εάν είστε υφιστάμενος ή υποψήφιος πελάτης, η επεξεργασία των δεδομένων σας καθίσταται αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης μας ή για να πραγματοποιήσουμε τα απαραίτητα βήματα πριν την υπογραφή της σύμβαση.

ii. Εάν έχετε υπάρξει πελάτης μας στο παρελθόν, μπορούμε να σας κρατάμε ενήμερους για τα νέα και τις υπηρεσίες μας μέσω email, εφόσον δεν έχετε ζητήσει από εμάς να σας διαγράψουμε από την βάση δεδομένων μας.

iii. Αν είστε τρίτο πρόσωπο με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή για λόγους προώθησης των ακινήτων μας, η νομική βάση των προωθητικών ενεργειών είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας να προωθεί τις υπηρεσίες και τα ακίνητα που διαχειρίζεται, πάντα σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων.

iv. Τέλος, αν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία newsletter που λειτουργεί στην ιστοσελίδα μας, σας αποστέλλουμε τα newsletter μας βάσει της συγκατάθεσής σας.

 

Κοινοποιούνται τα δεδομένα σας σε τρίτους;

Τα δεδομένα σας αξιοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών της Εταιρείας μας και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σας αξιόπιστες εταιρείες ή εξωτερικοί μας συνεργάτες που προσφέρουν υπηρεσίες πληροφορικής ή δικτύων στην εταιρεία μας και διαφημιστικές υπηρεσίες. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, έχουν την υποχρέωση να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για λογαριασμό και βάσει καταγεγραμμένων οδηγιών μας και εγγυώνται επίπεδο προστασίας εφάμιλλο με αυτό που προσφέρει η εταιρεία μας.

Κατά κανόνα, η Εταιρεία μας δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε οργανισμούς που εδρεύουν σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Κατ΄ εξαίρεση, για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων μας προς εσάς μέσω email εισάγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην πλατφόρμα Mailchimp, η οποία αποθηκεύει τα στοιχεία σας αυτά σε servers που βρίσκονται στις ΗΠΑ. Για την διαβίβαση αυτή έχουμε διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν εφάμιλλης προστασίας με αυτήν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με την υπογραφή και εκτέλεση δεσμευτικών τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο αυτών των ρητρών αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας που ορίζονται παρακάτω.

 

Για πόσο διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αναλόγως της νομικής βάσης επεξεργασίας, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών μας για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

i. Αν είστε υφιστάμενος πελάτης ή έχετε υπάρξει πελάτης μας στο παρελθόν, συνήθως για μέγιστο διάστημα 5 ετών από την τελευταία επικοινωνία μαζί σας, ώστε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που μας έχετε ζητήσει και να σας κρατάμε ενήμερους για τις νέες υπηρεσίες μας και τα νέα της Εταιρείας, εκτός εάν ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας νωρίτερα.

ii. Αν είστε υποψήφιος πελάτης και έχετε εκφράσει σε κάποιον συνεργάτη μας το ενδιαφέρον σας για αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να σας επιδεικνύουμε προσφορές ακινήτων.

iii. Αν δραστηριοποιήστε ο ίδιος ή εργάζεσθε σε εταιρεία η οποία αναζητά ευκαιρίες ακίνητης περιουσίας στην αγορά, για όσο χρόνο διατηρείται η επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με επαγγελματική ευκαιρία, εκτός εάν ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας.

iv. Αν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία λήψης newsletter της ιστοσελίδας μας, μέχρι να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ή να ζητήσετε να σας διαγράψουμε από την λίστα παραληπτών του newsletter μας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και που να απευθυνθείτε;

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και το Νόμο 4624/2019, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από εμάς. Επίσης, μπορείτε να ανακαλείτε ανά πάση στιγμή την συγκατάθεσή σας και να ζητάτε την διαγραφή σας από την λίστα αποδεκτών του newsletter μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον χωρίς αντίρρηση από εμάς. Για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων ή για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργούμε, μπορείτε να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cps.dpo.gr@cerved.com ή επιστολή στην «Cerved Υπηρεσίες Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», οδός Έσλιν αρ. 7 & Αμαλιάδος αρ. 20, Αθήνα, υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Ειδικά όσον αφορά το δικαίωμα ανάκλησης από την συγκατάθεση που μας έχετε δώσει και το δικαίωμα διαγραφής σας από την λίστα παραληπτών του newsletter μας, μπορείτε να τα ασκείτε και ηλεκτρονικά «πατώντας» τον ειδικό σύνδεσμο που παρέχεται σε κάθε email με προωθητικές ενέργειες που σας αποστέλλουμε.

H νομοθεσία σας παρέχει ακόμα το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζουμε την εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (www.dpa.gr ).

Μπορείτε να βρείτε πάντοτε την τελευταία και πιο ενημερωμένη έκδοση της παρούσας ενημέρωσης ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ.