Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ακινήτων

Σας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τόσο των εταιρειών όσο και των ιδιωτών, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

  • συμβουλευτικές υπηρεσίες για σύνθετα ακίνητα 
  • μελέτες σκοπιμότητας σχετικά με τα έργα ανάπτυξης 
  • υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικών ακινήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των εν λόγω ακινήτων καθώς και την παροχή
  • μελέτες μετεγκατάστασης
  • αξιολόγηση έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας 
  • έρευνα ενδιαφέροντος τοπικής αγοράς (προσφορά και ζήτηση) 
  • διερεύνηση βέλτιστων χρήσεων και συνδυασμών τους
  • υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 
  • βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου εταιρικών ακινήτων
  • παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης κτιρίων, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν διαχείριση κοινόχρηστων χώρων, διαχείριση μισθώσεων για λογαριασμό ιδιοκτήτη, συντήρηση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Ευχαριστούμε

Η φόρμα στάλθηκε με επιτυχία.
Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με περισσότερες πληροφορίες

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία