Ιστορία

Το μέλλον είναι μέρος της Ιστορίας μας.

Η Cerved Υπηρεσίες Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε. (πρώην Κύδων Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1985.

Στο τέλος του 2004, ως 100% θυγατρική της Eurobank, η Cerved Property Services (πρώην Eurobank Property Services) άλλαξε την επωνυμία της.

Τον Απρίλιο του 2019, η Cerved, η κορυφαία ιταλική εταιρεία στους τομείς της ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου και της διαχείρισης πιστώσεων απέκτησε ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank Property Services S.A. ("EPS") στην Ελλάδα και η οποία μετονομάστηκε σε Cerved Property Services ("CPS").

ΠΩΣ ΓΙΝΕΣΑΙ ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΟΥ?

Ξεκινάς με το να ηγείσαι της αλλαγής, με το να επιλέγεις τους καλύτερους για την ομάδα σου και με το να ενασχολείσαι με νέες, διαφορετικές αγορές που σχετίζονται ωστόσο, με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησής σου.