Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Η Ομάδα Τεχνικών Έργων,  σας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως:

 • Τεχνικοί έλεγχοι 
 • Προετοιμασία σύνταξης τευχών δημοπράτησης
 • Τεχνική περιγραφή και χρονοπρογραμματισμό
 • Διενέργεια διαγωνισμών
 • Ποιοτικό έλεγχο και έλεγχο τήρησης οικονομικού και χρονικού προγραμματισμού
 • Προσαρμογή και παράδοση τους στους χρήστες
 • Εκτιμήσεις Η/Μ εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
 • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
 • Τεχνικές υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για πολεοδομικά / χωροταξικά θέματα
 • Αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου
 • Έργα συντήρησης και βελτίωσης

Με ένα μεγάλο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών η Ομάδα Τεχνικών Έργων σας προσφέρει: 

 • Πλήρη γεωγραφική κάλυψη
 • Γρήγορη ανταπόκριση 
 • Ευελιξία 
Ευχαριστούμε

Η φόρμα στάλθηκε με επιτυχία.
Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με περισσότερες πληροφορίες

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία