Προφίλ

Cerved Property Services ("CPS")

Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε στο Real Estate.

Η Cerved Property Services είναι κομμάτι του Ομίλου Cerved Group, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στην Ιταλία στους τομείς ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου και διαχείρισης απαιτήσεων, και μία από τις μεγαλύτερες real estate εταιρείες στην Ελλάδα και την Ρουμανία.

Αποτελείται από μια έμπειρη και πιστοποιημένη ομάδα στελεχών, που παρέχουν υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε 6 βασικούς πυλώνες:

  • Εκτιμήσεις
  • Έρευνα & Ανάλυση
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίων
  • Τεχνικοί Έλεγχοι & Ωριμάνσεις Ακινήτων
  • Νομική Υποστήριξη Συναλλαγών
  • Ενεργειακή Αναβάθμιση & Διαχείριση Κτιρίων

Όλα τα διευθυντικά στελέχη έχουν πιστοποιηθεί από το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Μεγάλης Βρετανίας (Royal Institution of Chartered Surveyors–RICS) ή/και από την TEGoVA (Eυρωπαϊκή Ένωση Εκτιμητικών Οργανισμών).

Η Εταιρεία (μέλος του European AVM Alliance, RICS regulated, πιστοποιημένη κατά  ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015) κατέχει διακριτή θέση ανάμεσα στους πιο σημαντικούς εκτιμητικούς οργανισμούς, εκπονώντας σε ετήσια βάση πάνω από 40.000 εκτιμήσεις. Η μακροχρόνια ενασχόληση με την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών, έχει αποφέρει συσσώρευση εμπειρίας, η οποία αντίστοιχα, ενδυναμώνει τη γνωστική βάση και βελτιώνει την απόδοση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η ευρεία γκάμα υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας, που προσφέρει, καθιστά την Εταιρεία ως την πρώτη που διαθέτει ένα φάσμα 3600 υπηρεσιών με εξατομικευμένες λύσεις που αποσκοπούν στην αποκάλυψη κρυμμένων αξιών, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας για τους πελάτες μας.

Το Τμήμα Έρευνα Αγοράς της CPS παρακολουθεί στενά την αγορά ακινήτων, διατηρεί επαφή με τις συνθήκες που επικρατούν και εντοπίζει τις τάσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στις δημοσιευμένες αναλυτικές εκθέσεις της.