Εκτιμήσεις

Η ομάδα Εκτιμήσεων της CPS που αποτελείται απο υψηλά έμπειρους εκτιμητές και reviewers, όλοι πιστοποιημένοι από RICS και TEGoVA, προσφέρει ολοκληρωμένες real estate υπηρεσίες και πραγματοποιεί περισσότερες από 50.000 εκτιμήσεις ετησίως μέσω του Εθνικού δικτύου πιστοποιημένων Μηχανικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Εκτιμήσεις ακινήτων ως εξασφαλίσεις για τη χορήγηση δανείων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
  • Εκτιμήσεις για λογαριασμό ιδιωτών, οι οποίοι επιθυμούν ανεξάρτητη προσέγγιση από έναν έμπειρο εκτιμητικό φορέα
  • Πολεοδομικούς ελέγχους ακινήτων και γνωμοδοτήσεις επί πολεοδομικών και τεχνικών θεμάτων
Ευχαριστούμε

Η φόρμα στάλθηκε με επιτυχία.
Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με περισσότερες πληροφορίες

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία