Δραστηριοποιούμαστε και στη Ρουμανία

Ρουμανία 
Στη Ρουμανία, η Eταιρία μας δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της Cerved Property Services S.A. όπου προσφέρει όλες τις υπηρεσίες Real Estate. 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Cerved Property Services S.A.
169A Calea Floreasca, Building B, 7th Floor
Bucharest, Sector 1
Romania
Tel:  + 40 21 308 6101
Fax: + 40 21 327 6954
e-mail: info.cps.ro@cerved.com