Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Προσαρμοζόμενη στις νέες ανάγκες της αγοράς ακινήτων, η Εταιρεία μας ανέπτυξε ένα νέο πεδίο δράσης, το οποίο είναι το Energy & Environmental Services. Οι ενεργειακές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σας προσφέρονται από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών παρέχονται μέσω της διαχείρισης των ακινήτων του ομίλου Cerved, με στόχο την επέκταση των υπηρεσιών του στην αγορά ακινήτων γενικότερα.

 

Μέσω της Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος, η Διεύθυνση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών:

 • Αναλαμβάνει διαδικασίες για την πιστοποίηση LEED
 • Παρουσιάζει λύσεις χρηματοδότησης
 • Προσφέρει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ακινήτων μέσω:
  • Διενέργειας ενεργειακών ελέγχων
  • Σύνταξης ενεργειακών μελετών
  • Παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας
  • Εφαρμογής δράσεων εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, βάσει μελετών και με τη χρήση νέων τεχνολογιών αιχμής
  • Εφαρμογής του μοντέλου σύμβασης "Pay As You Save"

 

Ευχαριστούμε

Η φόρμα στάλθηκε με επιτυχία.
Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με περισσότερες πληροφορίες

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία