Διαχείριση Εταιρικών Ακινήτων

Η Διαχείριση Εταιρικών Ακινήτων περιλαμβάνει το στρατηγικό σχεδιασμό που έχει στόχο να καλύψει στο μέγιστο βαθμό τις απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές και ταυτόχρονα να μεγιστοποιήσει την αξία της ιδιοκτήτριας εταιρείας μέσα από το χαρτοφυλάκιο των ακίνητων της.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα εξής: 

  • Κατηγοριοποίηση των Επιχειρηματικών Μονάδων
  • Κατηγοριοποίηση όλων των ακινήτων για λειτουργικές ή άλλες ανάγκες
  • Προσαρμογή του διαθέσιμου χαρτοφυλακίου ακινήτων στις ανάγκες της εταιρείας 
  • Στρατηγικό σχεδιασμό για την καλύτερη διαχείριση των λειτουργικών και μη ακινήτων
  • Βελτιστοποίηση και εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των εταιρικών ακινήτων με σκοπό την άντληση πόρων για τη χρηματοδότηση της κύριας λειτουργίας της εταιρείας

Επιπρόσθετα, μέρος των υπηρεσιών του Corporate Real Estate είναι η παροχή μελετών μετεγκατάστασης βάσει των λειτουργικών, οικονομικών και στρατηγικών εκάστοτε αναγκών του πελάτη, παραθέτοντας συγκριτικές μελέτες και εκτιμήσεις με εναλλακτικές επιλογές.

Ευχαριστούμε

Η φόρμα στάλθηκε με επιτυχία.
Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με περισσότερες πληροφορίες

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία