Την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022 η Cerved Property Services (CPS) διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό της με θέμα:

Robust Innovative Technologies applied in the Greek RE Market

Η εκδήλωση θα είναι χωρισμένη σε τρεις ενότητες:

· Η 1η ενότητα θα απαρτίζεται από εισηγήσεις σχετικές με τα Automated Valuation Models (AVMs) και τη χρήση τους. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα υπάρξουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ομιλίες από το Board του European AVM Alliance (EAA) (www.europeanavmalliance.org), του οποίου αποτελεί μέλος και η Cerved Property Services και θα αναλυθούν θέματα γύρω από την ορθή χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών αλλά και τα υψηλά standards που τηρούν όλα τα μέλη του EAA.

· Η 2η ενότητα θα απαρτίζεται από εισηγήσεις σχετικές με τις σύγχρονες / πρωτοποριακές τεχνολογίες στο Real Estate (όπως π.χ. GIS, digital twins, BIM κλπ).

·  Η 3η ενότητα θα περιλαμβάνει στρογγυλή τράπεζα (round table) από εκπροσώπους Φορέων / Ινστιτούτων / Επαγγελματικών Οργανώσεων και ανοιχτή συζήτηση επί των ως άνω θεμάτων.

Η ιστοσελίδα της διοργάνωσης με το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.cpsconference2022.com/  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφουν στο https://www.cpsconference2022.com/applications.php