Ανοιχτή θέση στάθμευσης, Πτολεμαιδα [Code: AU-616]
Θέση "Κέπτσε"
Επιφάνεια
20,31
Όροφος
Ισόγειο
Ακίνητο σε πλειστηριασμό
Τιμή εκκίνησης:
4.000,00 €
Ημέρα πλειστηριασμού:
Εκκρεμεί
Ευχαριστούμε

Η φόρμα στάλθηκε με επιτυχία.
Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με περισσότερες πληροφορίες

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία