Κτίριο μικτής χρήσης, Σέρρες [Code: AU-424]
Ηράκλεια
Επιφάνεια
208,00
Επίπεδα
2
Ακίνητο σε πλειστηριασμό
Τιμή εκκίνησης:
67.252,00 €
Ημέρα πλειστηριασμού:
Εκκρεμεί
Ευχαριστούμε

Η φόρμα στάλθηκε με επιτυχία.
Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με περισσότερες πληροφορίες

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία