Βιομηχανικό κτίριο, Εχέδωρος [Code: AU-328]
Γ' φάση ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Επιφάνεια
1.412,15
Επίπεδα
1
Ακίνητο σε πλειστηριασμό
Τιμή εκκίνησης:
448.687,00 €
Ημέρα πλειστηριασμού:
Εκκρεμεί
Ευχαριστούμε

Η φόρμα στάλθηκε με επιτυχία.
Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με περισσότερες πληροφορίες

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία