Αγροτεμάχιο, Πολύστυλο, Καβάλα [Code: AU-640]
Θέση "Τενάγη Φιλίππων"
Επιφάνεια
4.564,00
Ακίνητο σε πλειστηριασμό
Τιμή εκκίνησης:
10.994,00 €
Ημέρα πλειστηριασμού:
Εκκρεμεί
Ευχαριστούμε

Η φόρμα στάλθηκε με επιτυχία.
Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με περισσότερες πληροφορίες

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία