Αγροτέμαχιο, Βέλος Κορινθίας [Code: AU-132]
Θέση "Παλάτια"
Επιφάνεια
2.755,02
Ακίνητο σε πλειστηριασμό
Τιμή εκκίνησης:
20.000,00 €
Ημέρα πλειστηριασμού:
Εκκρεμεί
Ευχαριστούμε

Η φόρμα στάλθηκε με επιτυχία.
Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με περισσότερες πληροφορίες

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία