Κτίριο μικτής χρήσης, Πέλλα [Code: AU-397]
Κρύα Βρύση
Επιφάνεια
245,88
Επίπεδα
2
Ακίνητο σε πλειστηριασμό
Τιμή εκκίνησης:
80.000,00 €
Ημέρα πλειστηριασμού:
Εκκρεμεί
Ευχαριστούμε

Η φόρμα στάλθηκε με επιτυχία.
Θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με περισσότερες πληροφορίες

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία